by
on
under ,
Permalink

Bygga ut huset

Känner man att huset blivit lite för litet behöver inte ett nytt hus vara det enda svaret. Något många har valt istället är att bygga ut huset. Men detta är verkligen inget litet projekt och det krävs att man planerar ordentligt.

Första steget är att kontakta byggnadsnämnden eller byggnadskontoret i sin kommun och ber dem om en detaljplan över tomten. Denna visar tomtens alla förutsättningar med den i handen kan man nu börja skissa på utbyggnaden. Det kan dock vara en bra idé att ta hjälp av en expert innan man lämnar in dem för att öka chansen att få ett snabbt bygglov utan behöva skicka in kompletterande uppgifter i efterhand.

Bygglovet är en väldigt viktig del av detta då ingen väsentlig förändring på byggnaden får göras utan detta. Ansökan om bygglov ska lämnas in skriftligt och ju mer noggrann man är desto smidigare går oftast processen. När man väl får detta beviljat har man två år på sig att starta bygget.

Men innan man sätter igång måste man utse en byggherre. För utbyggnad av ett privathus är detta vanligtvis ägaren av fastigheten. Byggherren ska nu skicka in en bygganmälan senast tre veckor innan bygget påbörjas. Om det finns speciella behov av kontroll kan byggnadsnämnden besluta att det behövs ett byggsamråd innan. Detta kan vara i hänsyn till miljön eller områdets kulturella arv.

Nu är det dags att börja kontakta hantverkare. Med ett sådant stort och viktigt projekt som att bygga upp huset är det värt att spendera lite extra tid på att hitta rätt personer för jobbet. Ta kontakt med familj och vänner och hör med dem om de har använt några hantverkare de varit riktigt nöjd med.

I den utsträckning det är möjligt ska man alltid sträva efter att få ett fast pris. Ju mer komplex ett projekt är desto färre är det dock som är villig att ge detta. I slutändan ska man dock ha ett skriftligt avtal mellan en själv och hantverkaren, och baserad på ett standardformulär.